fbpx
  1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit zhoršení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.
  2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců.
  3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem a účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.
  4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží je jiné než objednané, nebo je zboží vadné. Kontaktujte nás nejlépe do 7 dnů na email: kalus.jirka@seznam.cz
  5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
  6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.
  7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
  8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, a hygienicky nezávadné. Bc. Jiří Kalus, provozující e-shop www.tritrenink.cz je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).
  9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění.